lvenderu  

SIA “Kņavas Granulas”
Atbrīvošanas alejā 167, Rēzekne
LV–4601, LATVIJA
Reģ. Nr. LV42403014928

Tirdzniecība un mārketings
+371 29208844

Mūsu lieliskais personāls:
Lieliski cilvēki – lielisks darbs!

 

 

Starp citu (vai Jūs zinājāt, ka):

  • saistībā ar zemo kūdras ieguves intensitāti, kuru rūpīgi uzrauga arī vietējās un Eiropas institūcijas, kūdru uzskata par pakāpeniski atjaunojamu enerģijas resursu.